0533 65 66 333 Beşevler Mah. Cenk Sk. Mira Apt. No:41/11 Nilüfer / BURSA
Kalite
Güven
Teknoloji
BİZE ULAŞIN

Hukuki Yönetim

Profesyonel Site Yönetimi Hukuki Yönetim

Hukuki Yönetim

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

- Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması

- İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması

- Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması

- Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında

- Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi

- İcra takibi yapılması

- Dava açılması

- Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

- Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

Profesyonel yönetim hizmetlerimizde geçerli olan yasal kanun ve yönetmelikleri yorumlamak ve uygulama aşamasında çıkabilecek sorunları yasal zeminlerde eksiksiz giderebilmek amacı ile hem firmamız hem de siz müşterilerimiz için hukuk danışmanlığı hizmeti almaktayız.